Уриил, архангелът на Сефирата Малкут (Земята)

close